सम्पर्क

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय   

 सिंहदरवार काठमाडौँ |                

इमेल: info@mofald.gov.np
 

प्रबक्ता                             

श्री पूर्णचन्द्र भट्टराई (सहसचिव )            

 फोन: ०१-४२००३१६     

मोवाइल : ९८५११५५१२३        

इमेल: purnachandra.bhattarai@mofald.gov.np
 

सहप्रवक्ता र सूचना अधिकारी     .


श्री राम दत्त पाण्डेय (उपसचिव)                 

फोन :०१-४२००३०९        

मोवाइल : ९८४१५५४१२१                            

 इमेल: pandey_111@yahoo.com

 

सहायक सूचना अधिकारी

 श्री कमल ज्ञवाली 

 फोन :०१-४२००३०९  

मोवाइल : ९८५११०८०६५                             

 इमेल: kamaljnawali@hotmail.com