सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रव्यदृश्य सामग्री

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि वृतचित्र डाउनलोड गर्नको लागि पाहिले यो भिडियो मा  right click गरि Copy video URL मा click गर्नुहोस् | त्यसपछि, यस वेबसाइट, http://en.savefrom.net/मा गई  Just insert a link लेखेको ठाउँ मा paste गरि enter थिच्नुहोस् | त्यसपछि हरियो रंगको Download button मा क्लिक गर्नुहोस् |

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि वृतचित्र (नेपाली भाषा)

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि वृतचित्र (मैथिली भाषा)

 

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रब्य सामग्री डाउनलोड गर्नको लागि पाहिले यो श्रब्य सामग्री मा  right click गरि Copy link address मा click गर्नुहोस् | त्यसपछि, यस वेबसाइट, http://soundflush.com/मा गई  Paste a link to the track page  लेखेको ठाउँ मा paste गरि enter थिच्नुहोस् | त्यसपछि रातो रंगको Download button मा क्लिक गर्नुहोस् | Download button मा क्लिक गरेपछि   Right Click to Download लेखिएको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुहोस |

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रव्य सामग्री (नेपाली भाषामा)

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रव्य सामग्री (थारु भाषामा)

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रव्य सामग्री (मैथिली भाषा)

सडक सरसफाई अभियान सम्वन्धि श्रव्य सामग्री (भोजपुरी भाषा)