नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४)

अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा- उ.म.न.पा. (धरान र इटहरी)/न.पा.(इनरुवा, दुहवी, रामधुनी र बराह)/गा.पा.(देवानगञ्ज, कोशी, गढी, बर्जु, भोक्राहा, हरिनगरा)

सालिकहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धमा- काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका

पृष्ठ