नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

सौर्य सडकवत्ती कार्यक्रमका लागि रकम बांडफांडको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा- संलग्न सूची बमोजिमका ९६ नगरपालिकाहरु

प्रगति सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक सम्पर्क इकाइ सबै (बिराटनगर, हेटौंडा, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी)

पृष्ठ