विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/स्थानीय तह सबै

मानव बेचबिखन तथा अोसारपसार विरुद्धको एघारौं राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा- श्री गा.पा. तथा न.पा. सबै

उपस्थित हुने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाका कर्मचारीहरु सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/काठमाडौं उपत्यकाका महा/उपमहा/नगरपालिका प्रमुखहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला समन्वय समितिहरुका प्रमुखहरु सबै

पृष्ठ