पूर्व स्वीकृति नलिई कार्यक्षेत्र नछाड्ने सम्बन्धमा -स्थानी विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै,कार्यकारी अधिकृत,महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.