कार्य सम्पादन सम्झौताको मुल्याङकन गरी पठाउने- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.