आ.व.२०७२/७३ को क्षेत्रियस्तर समीक्षा गोष्ठीको वार्षिक प्रगति विवरण वारे -जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

जिविसको template download गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला |

 नगरपालिकाको template download गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.