कार्य सम्पादन संझौताको मूल्याङकन गरी पठाउने-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू,उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु बाहेकका ६५ वटा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.