तालिममा सहभागि हुने वारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु र नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.