अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय र नगरापलिकाका कार्यालय ( तोकिएको क्षेत्रिय समन्वय इकाई अन्तर्गतका) ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.