कर्मचारी उपस्थित हुने सम्बन्धमा-महाशाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु उपत्यका भित्र/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु उपत्यका भित्रका सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.