अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापनको कार्य जिम्वेवारी ईञ्जिनियरहरुलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई/ उल्लिखित जिल्लाका जिविस र नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.