भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाहरुको सिकाई अन्तरक्रिया कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने वारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.