अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालय (तोकिएको समन्वय इकाई अन्तर्गतका )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.