भूकम्प पछिको पुननिर्माण सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति र अव गर्नुपर्ने काम सम्बन्धी छलफलमा उपस्थिति सम्बन्धमा - उल्लिखित १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीज्यू / कार्यकारी अधिकृत हरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.