३७ औ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको निर्णयको प्रगति एवं चाैमासिक प्रगति सम्बन्धमा -उल्लिखित शााखाहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय/कृषि सडक विभाग ,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग र आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिषठान सबै ।

आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण सम्बन्धी सूचनाको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.