जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/शाखाहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र बाजुरा)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.