मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि कर्मचारीहरु खटाउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.