निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनाैट भएका योजना /कार्यक्रमहरु website मा राख्ने सम्बन्धमा - स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.