केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धमा - विभाग सबै/जिविस सबै/ (महा/उप महा/न.पा) सबै ।

अनुगमन सूचकको फाराम डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.