आर्थिक काराेवार खाता बन्दी तथा नयाँ खाता संचालन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै /स्थानीय तह सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.