वचत हुने रकम surrender गर्ने सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुखज्यू सबै,स्थानीय विकास मन्त्रालय/महानिर्देशकज्यू, कृषि सडक विभाग/पञ्जीकरण विभाग/सदस्य सचिवज्यू,वित्तीय आयोगकाे सचिवालय/प्रमुखज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.