सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-महा लेखा नियन्त्रककाे कार्यालय अनामनगर, काठमाण्डाै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.