बजेट छलफल सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुख ज्यू,स्थानिय विकास मन्त्रालय/महा निर्देशक ज्यू,कृषि सडक विभाग/पंजिकण विभाग/सदस्य सचिव ज्यू स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/प्रमुख ज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.