निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे सातौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

Document: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.