हेलो सरकार निर्देशनहरुको प्रगतिको समेत समिक्षा गर्ने सम्बन्धमा;जिविसको कार्यालय,महा,उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.