गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि पठाईएको बारे; स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत क्रमश उल्लिखित जिविस र नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.