लोकसेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह सम्बन्धमा ;आयोग/प्रतिष्ठान/समिति,जिविसको कार्यालयहरु ,महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.