परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

स्थानीय तह पुन:स‌रचना प्राविधिक सहयोग समिति गथन गरिएको सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा (जी.वि.स.- रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक | न.पा.- विदुर, निलकन्ठ, गोरखा)

अा‍.व.०७१/७२ काे गाविसहरुकाे यथार्थ अाय व्यय विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : श्री जिविसकाे कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ