परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुन:निर्माण सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिका (सबै)

अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु तथा महा/उपमहा नगरपालिका कार्यालयहरु

क्षेत्रीय प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुति ढाचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

आन्तरिक आय संकलनमा संलग्न ठेकेदारहरुलाई कर छुट दिने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिका (सबै)

अर्ध बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा - पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (जिविस / जिप्राक / नपा) सबै |

क्षेत्रीय प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुति ढाचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

परिपत्र सम्बन्धमा- महा/शाखा, विभाग, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग, आयोजना, कार्यक्रम, जिविसको कार्यालय, महा/उपमहा/नगरपालिका (सबै)

पृष्ठ