परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु)

१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे- शाखाहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै/विभाग सबै/निजामती किताबखाना, हरिहरभवन/ने.प्र.प्र.प्रतिष्ठान, जावलाखेल/कर्मचारी प्र.प्रतिष्ठान, बागडोल/निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्वन्धी तालिम सामाग्री

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्वन्धी तालिम सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

पृष्ठ