परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै

संक्षिप्त विवरण सम्बन्धमा- गाउँपालिकाहरु सबै (४६०)/नगरपालिकाहरु सबै (२७६)/उपमहानगरपालिकाहरु सबै (११)/महानगरपालिकाहरु सबै (६)

का.स.मु. फाराम उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/सस्पेन्सन बृज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर/पर्यटन कार्यालय, काकडभिट्टा, झापा

सम्पत्ति हस्तान्तरण बरबुझारथ गरी श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै

पृष्ठ