संघीय मामिला महाशाखा

नेपाली

गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण |

गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम - ( स्थानीय विकास अधिकारी - काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै जिविसहरु, कार्यकारी अधिकृत काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै नपाहरु )

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा- गृह मन्त्रालय/भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय/वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय/राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

पृष्ठ