योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

नेपाली

गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/५/२५)

गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला वा नमुना कानुन संगालो मेनुमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

पुर्नलाभ योजना सम्बन्धी गोष्ठी सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली ।

पृष्ठ