अन्य

नेपाली

गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण |

आ.व. २०७२/७३ को सघन अनुगमन विश्लेष्णात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

आ.व. २०७३/७४ को सघन अनुगमन विश्लेष्णात्मक प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ  क्लिक गर्नुहोला ।

बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा - ( जिविस ,जिप्रका , महा/उपमहा/नगरपालिका ) सबै |

जिविसको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

महा/उपमहा/नगरपालिकाको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

पृष्ठ