मन्त्रालय

Nepali

सूचना फारमको विवरण पठाउने बारे -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै ।

प्रेस बिज्ञप्ती (सङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति बीच सात बुंदे सहमति-२०७३-११-०५) |

पृष्ठ