मन्त्रालय

नेपाली

सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समिति/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाऊँपालिका सबै ।

चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७१–२०७६) को विवरणको ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

उत्कृष्ट सफा सहर छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचनामा मिति संच्याइएको बारे

पृष्ठ