मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने मिति सच्याउने बारे -शाखाहरु सबै र विभागहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.