३ दिन भित्र कार्य सम्पन्न गरी आयोगको काममा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकि सबै जिल्ला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.