मा.उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री बिजय कुमार गच्छदारज्यूको स्वागत तथा पदवाली कार्यक्रम