"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " अभियान संचालन सम्वन्धी पत्रकार सम्मेलन