माननीय मन्त्रीज्यूको नर्वे राजदुतसंगको भेटघाट कार्यक्रम |