एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु |

यस सम्बन्धी फाइल डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ  Click here to download the PDF file.  क्लिक गर्नुहोस् |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.