ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

उपभाेक्ता समितिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा :श्री जिविसको कार्यालयहरु सबै, श्री महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविस तथा नपाका कार्यालयहरु

पृष्ठ