ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे पाँचाै संशाेधन सम्बन्धमा।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ काे नवौं संशाेधन सम्बन्धमा।

गाविसका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा क्षमता विकास सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

सहभागी मनोनयन गरेर पठाइदिने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु (मनाङ, स्याङ्जा, गोरखा, लम्जुङ, कास्की र तनहुं)

पृष्ठ