ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

द्रुत नतिजामा आधारित दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (उल्लिखित जिविसहरु )

संविधानका मूलभूत प्रावधान: संक्षिप्त चिनारीको प्रचार प्रसार सम्बन्धमा- स्थानीय निकाय सबै

आ.व. २०७१।७२को गाविस अनुदान पूंजीगत वैदेशिक स्रोत सम्बन्धमा- जिबिसको कार्यालय ७३ वटा (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक)

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१मा चौथो संशोधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै

पृष्ठ