जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

सवारी साधन प्रवेश शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेतालाई लगाएको शुल्क सम्बन्धमा- वीरगञ्ज महानगरपालिका/श्री प्र.म. तथा म.प.को कार्यालय/अर्थ मन्त्रालय/नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु (७५२)

पृष्ठ