जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) ।

स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रशिक्षण सामाग्री ।

 सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला

पृष्ठ