जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७५ (प्रस्तुती सामाग्री सहित)

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७५ तथा प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ कि गर्नुहोला । 

 

तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी सम्बन्धमा -जिसस सबै ।

तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी लागि तल उल्लेखित विषयमा क्लिक गर्नुहोला ः-

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा ।

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको सूचि आवेदन फारममा उल्लेखित इच्छुक विषयगत तथा प्रादेशिक कार्य क्षेत्र बमोजिम निर्धारण गरिएको छ । सूचिकृत आवेदकहरुको विवरण हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

पृष्ठ