जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (१३ जिल्ला)

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (७७ सबै)

संशोधित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - बारा र पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह

पृष्ठ