नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

नवगठित २६ नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी खाका सम्बन्धमा- नवगठित २६ नगरपालिकाको कार्यालयहरु

उपस्थित हुने सम्बन्धमा- काठमाडाै, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु

पृष्ठ