वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

सौर्य सडकबत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरी प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु

प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालय बर्दिया र उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु ।

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सर-सफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |

गोष्ठिमा सहभागिता सम्बन्धमा -जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ललितपुर,रसुवा,सिन्धुपाल्चोक र दोलखा ।

पृष्ठ